Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


olivounistika

Olivounistika

Olivounistika je věda zkoumající olivouny. V ČR se oboru věnuje např. Ústav olivounistiky FF UK.

Vymezení oboru

Předmětem zájmu olivounistiky je olivoun, jeho biologický a sociální profil, kultura a vztahy k okolnímu prostředí. Systematika oboru není dosud přesněji vypracována vzhledem k finančním podmínkám, které nutí jednotlivé odborníky věnovat se několika specializacím zároveň.

Historie oboru

Z hlediska historického nejedná se v případě olivounistiky o vědeckou disciplínu letitou. Zájem akademické obce lze s jistým zjednodušením položit k počátkům olivounského emancipačního hnutí závěrem 20. století, kdy se olivounům otevírá prostor pro rozvíjení kultury, národního myšlení a volnočasových aktivit. S tím související „vynoření se“ druhu Homo olivae z temnoty továrních hal a kotelen, uhelných a uranových dolů, obslužných prostorů vysokých pecí, maštalí, podhradních rumišť a subprostorů prefeudálních služebních osad, podnítilo i zájem odborníků z oborů primárně orientovaných na studium společnosti lidské – antropologů, etnologů, frenologů apod. Suma získaných poznatků položila brzy základ ke konstituci olivounistiky jako samostatného vědeckého oboru. V České republice stalo se klíčovým momentem založení Ústavu olivounistiky FF UK v roce 2003, který poskytl prostor k vědecké práci odborníkům různého vědeckého zaměření, pracujících do té doby na olivounistických tématech partikulárně.

Osvěta a popularizace současné olivounistiky vázána je zejména na Mezinárodní den olivounů, uznávaný od roku 1975 a s ním spojený Festival olivounské kultury. V roce 2010 byla zprovozněna informační báze české i světové olivounistiky Olivouncyklopedie.

Externí odkazy

Literatura

  • Fomín, T. 2007: Výtvarné umění olivounského národa, In: Fomín, T. (ed.), Almanach FOK 2003-2007, Praha. 8-10.
  • Kos, L. (ed.) 2009: Vitej! Učební pomůcka pro 5. a 6. třídu ZŠ a 1. ročník víceletých gymnázií, Praha.
  • Roleček, H. 2007: Jak vznikl Mezinárodní den Olivounů, In: Fomín, T. (ed.), Almanach FOK 2003-2007, Praha. 5-7.

Kategorie: Olivounistika

olivounistika.txt · Poslední úprava: 2015/07/16 16:41 autor: olivoun