Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


festival_olivounske_kultury

Festival olivounské kultury

Festivaly olivounské kultury
Rok Motto Místo
2003 To je jiná muzika Kókalovic hacienda
2004 Jsme vždy o krok za vámi Čajovna u Vaška
2005 Může to potkat i vás! Vaškova hacienda
2006 Život v pozadí Vaškova špeluňka
2007 Zelená, nikoliv modrá planeta Národní dům V. Čepeláka
2008 All Live Own Life Restaurace Na Hvězdě
2009 Zvedáme kufry Pitomá kavárna
2010 Sfoukněme to spolu Pitomá kavárna
2011 To poslední, co jste chtěli vidět Kavárna Le Court
2012 Modlitby vyslyšeny Kavárna Le Court

Festival olivounské kultury (FOK), je každoroční veselicí pořádanou u příležitosti Mezinárodního dne olivounů. Organizátorem festivalu je Ústav olivounistiky FF UK spolu s Nadací Kazimierze Trąby Luleńe. Akademická obec i širší veřejnost je v přednáškách předních olivounistů seznámena s vývojem oboru, součástí je i pestrý kulturní program a nezbytný raut.

Myšlenka všeolivounské veselice

Vyhlášení Mezinárodního dne olivounů jako volného pracovního dne pro pracující (tedy všechny) olivouny, bylo ve vztahu lidí a olivounů tak převratnou událostí, že k němu obě dvě strany přistupovaly s nedůvěrou. Olivouni se dožadovali vstupu do továrny, zatímco závodní ostrahy podniků je s nechápavým krčením rameny nad podivným nařízením vedení odháněly holemi od bran. Snahou o překonání nejistoty na obou stranách mělo být v Československu vyhlášení tzv. Lidového festivalu olivounské socialistické kultury hned v listopadu roku 1976. Nepříliš zábavné setkání v pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, plné projevů, recitované angažované poezie a genderově nerozlišených polibků potentátů za potlesku smrtelně se nudícího davu, nenašlo si zejména mezi olivouny své příznivce a v roce 1977 před MDO prudce stoupl počet dobrovolných pracovních závazků na 11. listopadu.

Ve snaze nevyvolat rozruch nad neplněním závazku vyhradit den svátku olivounů, byly pod nejrůznějšími záminkami 11. 11. 1977 olivounům továrny zavřeny a tito byli ponecháni na závratný celý den svému osudu. Ulice se zaplnily olivouny a po zásahu Veřejné bezpečnosti ve snaze vykázat je do parků, kde by nebránili dopravě, bylo setkání utopeno v učani.

Myšlenka uspořádat setkání lidí a olivounů, která překonala i pokus režimu o své přivlastnění a ozdobení rudými karafiáty, tak stále čekala na svoje naplnění.

Pěkné tablo FOK 2005. Malovali olivouni z výtvarného kroužku Helehon

Historie festivalu

První ročník festivalu se uskutečnil již v roce 2003.

Olivouni a FOK

Přestože jsou olivouni středobodem programu festivalu, účast jich samotných na festivalu dnes není zcela samozřejmou záležitostí. Generálními řediteli a správními radami trpce akceptovaná nutnost na popud OSN přerušit jednou za rok výrobu v továrně či dolu u příležitosti Mezinárodního dne olivounů 11. 11 (což je zpravidla řešeno importem námezdní olivounské pracovní síly z některé ze zemí třetího světa), nebere zcela ohledy na posun Festivalu olivounské kultury na nejbližší víkend. V důsledku této skutečnosti se olivouni účastní akce spíše výjimečně, jednou za 5 či 6 let, pouze dojde-li k náhodné konjukci MDO a FOK v jediný den. I tato účast je nicméně ze strany zaměstnavatelů potlačována, neboť dobře prožitý FOK dokáže u olivouna následující den snížit produkci až o 3,2 %. Zpravidla je tak pozváno jen několik význačných představitelů olivounského veřejného života (např. JUDr. Srp), jejichž zaměstnavatele je ÚO FFUK schopen odškodnit, popřípadě ve směně nahradit.

Externí odkazy

festival_olivounske_kultury.txt · Poslední úprava: 2015/07/17 16:19 autor: olivoun