Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


olivouncyklopedie

Olivouncyklopedie

Olivouncyklopedie je internetová encyklopedie shromažďující poznatky z oblasti olivounistiky. Vznikla 30. dubna 2010.

Smysl projektu

Cílem Olivouncyklopedie je seznámit širokou veřejnost s olivounistickými tématy formou systematickou a vysoce odbornou. Aby nebyla znemožněna práce mladým adeptům oboru, byla nicméně původně encyklopedie založena na platformě veřejné a tudíž byly příspěvky (spíše nově zakládané) pod odborným vedením zaměstnanců Ústavu olivounistiky FF UK teoreticky plně editovatelné.

Poté, co se obliba editece Olivouncyklopedie rozšířila mezi pražskými olivouny, kteří její hesla používali pro inzerci své podnikatelské činnosti, byla encyklopedie v roce 2015 pro veřejnou editaci uzavřena.

olivouncyklopedie.txt · Poslední úprava: 2015/07/16 16:37 autor: olivoun