Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mezinarodni_den_olivounu

Mezinárodní den olivounů

Mezinárodní den olivounů (MDO) je významným olivounským dnem, připadajícím na 11. listopadu.

Historie MDO

MDO byl jako významný den vyhlášen na základě usnesení Valného shromáždění OSN ze dne 10. 11. 1975 v reakci na olivounské pouliční nepokoje a otevřený dopis olivouna Paťlafťarcha žádající zmírnění neúnosných pracovních a životních podmínek olivounů.

Původní požadavky olivounského hnutí z roku 1975, které artikuloval Paťlafťarch, měly směřovat k omezení pracovní doby z 24 (resp. 25) hodin denně na maximálně 15 hodin. Jakkoliv vedl tlak pracujících olivounů z hlediska dějinného k převratnému přikývnutí olivounské svébytnosti ze strany jinak mlčící lidské většiny formou vyhlášení MDO, původně kritizované pracovní podmínky se ve skutečnosti změnily jen velmi málo. Členské státy OSN ani přes intenzivní nátlak této organizace neuvedly omezení v život a vůle ze strany jak soukromých společností, tak státem řízených ekonomik, byla zanedbatelná.

Až na nečetné výjimky privilegovaných olivounů, kteří se vymanili z pracovního procesu v prvovýrobě klientským vztahem k některému z majetnějších či mocnějších představitelů lidské společnosti (podobně jako privilegovaní otroci resp. eunuchové ve starověkém světě), zůstala v převážné míře pracovní norma 24 hodin zachována pouze s výjimkou oslav MDO a také svátku Klouzavého Hula, kdy je absence v pracovní směně u olivounů do jisté míry tolerována.

Od roku 2003 je součástí oslav Festivalu olivounské kultury, spojující nenásilnou a populární formou vedenou osvětu s prezentací nejaktuálnějších výsledků bádání v oblasti olivounistiky.

Literatura

Roleček, H. 2007: Jak vznikl Mezinárodní den Olivounů, In: Fomín, T. (ed.), Almanach FOK 2003-2007, Praha. 5-7.

Kategorie: Olivounistika

mezinarodni_den_olivounu.txt · Poslední úprava: 2015/07/16 14:39 autor: olivoun