Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


srp

Srp

JUDr. Srp vystaven před svým pohřbem 12. 11. 2005

JUDr. Voloďa Srp (vlastním jménem Anatolij Lavrentijevič Džibizmukin) (okolo roku 1979 - 12. 11. 2005) byl významným představitelem Strany olivounských komunistů - SOK až do své smrti během Festivalu olivounské kultury v roce 2005.

Srpův původ a formace k politické činnosti

Původ revolucionáře Džibizmukina, který v pozdějších letech začal v levicových kruzích užívat jméno Voloďa Srp (častěji pouze Srp), není dostatečně objasněn, pravděpodobně pocházel z některé z kavkazských republik v bývalém Sovětském svazu. Sám Srp svůj původ do značné míry tajil, patrně proto, aby podnítil u příznivců a epigonů spekulace o místě svého narození a stavbu většího počtu bust a pomníků v soupeřících městech.

První zřetelné stopy zanechal ještě politicky nevyzrálý Džibizmukin na moskevské univerzitě kolem roku 1987, kde v posluchárně aplikovaného marxismu-leninismu asistoval pedagogům držením kostky mýdla a žínky vedle umyvadla. Zde patrně nalezneme i prapříčiny jeho neobyčejné erudice v tomto politickém proudu, patrně ještě zdokonalované náročnými disputacemi ve chvílích, kdy si přednášející profesoři umývali prsty od křídy. Stopy zaschlé mýdlové pěny kolem nohou velikosti 36 jsou v posluchárně č. 139 patrny dodnes a o významných výročích tam bývají levicově smýšlejícími olivouny kladeny rudé karafiáty.

Srpova tragická smrt

Do programu Festivalu olivounské kultury v roce 2005 byla zařazena i krátká diskuze s Voloďou Srpem. Jindy vysoce kvalitní prostřední Národního domu V. Čepeláka bylo krátkodobě postiženo rekonstrukcí a zejména otevřením 38,5 metrů hluboké šachtice, hloubené olivounskými dělníky k napojení kongresového centra na kolektorovou síť. Zhruba ve 20 hodin se do špatně překryté šachtice zřítil v sále již očekávaný JUDr. Srp. Do programu večera tak byl místo diskuze zahrnut olivounův pohřeb drcením.

Nehoda či úmysl?

Přes dramaturgickou vhodnost etnologicky pozoruhodného posledního rozloučení s olivounem neunikla náhlá smrt levicového předáka pochybnostem o úmyslném cizím zavinění. Zatímco většina médií přijala smrt olivunského komunistického funkcionáře spíše s nezájmem, levicový olivounský plátek Zelená záře prohlásil Srpovu smrt za následek cíleného atentátu západních centrál.

Kategorie: Významní olivouni

srp.txt · Poslední úprava: 2015/08/06 10:55 autor: olivoun