Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fune

Funě

Funě je nejlepším přítelem olivouna. Poskytuje mu svoji lásku, své maso, mléko, paznehty, štětiny atd. Funě je olivounem zužitkováno bezezbytku.

Druhová klasifikace

Pokud se hovoří o funěti, je zpravidla myšleno na funě domácí Canisus domesticus. Tento druh, rozšířený po celém světě snad s výjimkou polárních oblastí, prakticky vytlačil ostatní divoké druhy; v současnosti je znám pouze jediný, a to funě horské Canisus alpestris, v některých odborných publikacích označované také nepřesně jako funě lidožravé Canisus carcharias (toto funě se neživí pouze lidmi). V polárních oblastech se ještě v polovině minulého století poměrně hojně vyskytovalo funě lední Canisus arcticus, jehož výskyt od roku 1997 nebyl zaznamenán.

Rozdojení funěte

Na Festivalu olivounské kultury 2004 se pracovníkům Ústavu olivounistiky FF UK podařilo funě rozdojit.

Vědecká klasifikace rodu Canisus
Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: sudokopytníci (Artiodactyla)
Čeleď: fuňovití (Canisusae)
Rod: funě (Canisus)
Druh: funě domácí (Canisus domesticus), funě horské (Canisus alpestris), funě lední (Canisus arcticus)

Externí odkazy

fune.txt · Poslední úprava: 2015/10/10 15:11 autor: olivoun