Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


olivoun_domaci

Olivoun domácí

Homo olivae domesticus
(nom.Palley, 1824)
Odhadovaná populace
ČR: cca 70-120 mil. ks
Svět: 60-90 mld. ks
Výskyt v ČR
celá ČR
městské aglomerace
Stupeň ochrany
přivlastněný druh

Olivoun domácí (Homo olivae domesticus) je patrně poddruhem Homo olivae, taxonomie a vztah k olivounu skalnímu není zcela vyjasněn, v každém případě jde o dominantní a zcela převažující taxon. Jeho převaha stojí také za nesprávným, ale běžně užívaným terminologickým splynutím označení olivoun a olivoun domácí.

Olivoun tzv. severského typu, nakolik bylo dosavadním výzkumem objasněno, je specifickou varietou olivouna domácího, jejíž drobné fyziologické odlišnosti vznikly patrně druhotnou adaptací na podmínky klimatu arktických a subarktických oblastí.

Vztah olivouna domácího a olivouna skalního

Olivoun domácí je pravděpodobně vývojově progresivnější formou než olivoun skalní a postupně jej vytlačil z větší části Evropy do neobydlených prostor zejména v dnešní Ruské federaci.

Vjazimského test intelektu olivounů

I. A. Vjazimskij, biolog sovětské akademie věd, provedl patrně v šedesátých letech několik srovnávacích testů olivounské inteligence. Vědecké obci byl předložen tzv. numerický test. Dvěma olivounům (domácímu a skalnímu) byla položena prostá otázka, jaký je výsledek úlohy 2 + 5. Olivoun domácí uvedl výsledek 12, zatímco olivoun skalní výsledek 16,3. Z vyšší odchylky výsledku od správného (tedy 8), usoudil Vjazimskij, že podprůměrnější inteligenci z obou zkoumaných má skalní forma olivouna.

Více informací pod heslem Olivoun.

Kategorie: Biologie

olivoun_domaci.txt · Poslední úprava: 2015/07/16 16:09 autor: olivoun