Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


jazyky_huhnicke

Jazyky huhnické

Jazyky huhnické jsou jazykovou rodinou, z níž tradiční olivounská jazykověda odvozuje olivounštinu, násosáčtinu a povolžskou žvatlavštinu. Kromě olivounštiny jsou jazyky vesměs neprobádané a o identitě jejích nositelů stejně jako o přesném rozšíření těchto jazyků není známo mnoho informací.

Jednotlivé jazyky huhnické rodiny

Olivounština je jazykem olivounů. Užitým písmem je nudlina. Jazyk je poměrně rozšířený, nevykazuje velké nářeční odlišnosti.

Povolžská žvatlavština bývá situována do východní Evropy. Etnika hovořící tímto jazykem nejsou přesněji popsána, lze se setkat i s názorem, že se v případě tohoto jazyka jedná pouze o modifikovanou olivouštinu stepních olivounských pastevců fuňat.

Násosáčtina je nejzáhadnějším z jazyků huhnické skupiny, formou spíše tradovanou než systematicky zachycovanou. Identita nositelů nebyla zkoumána, patrně pro celkovou odpudivost mluvčích.

Kategorie: Lingvistika

jazyky_huhnicke.txt · Poslední úprava: 2015/08/06 11:03 autor: olivoun