Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


srp

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

srp [2015/08/06 10:55] (aktuální)
olivoun vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Srp ======
  
 +{{ :​srp.jpg?​direct&​200|JUDr. Srp vystaven před svým pohřbem 12. 11. 2005}}
 +
 +**JUDr. Voloďa Srp** (vlastním jménem //Anatolij Lavrentijevič Džibizmukin//​) (okolo roku 1979 - 12. 11. 2005) byl významným představitelem [[Strana olivounských komunistů|Strany olivounských komunistů - SOK]] až do své smrti během [[Festival olivounské kultury 2005|Festivalu olivounské kultury]] v roce 2005. 
 +
 +=====  Srpův původ a formace k politické činnosti ​ =====
 +
 +Původ revolucionáře Džibizmukina,​ který v pozdějších letech začal v levicových kruzích užívat jméno Voloďa Srp (častěji pouze Srp), není dostatečně objasněn, pravděpodobně pocházel z některé z kavkazských republik v bývalém Sovětském svazu. Sám Srp svůj původ do značné míry tajil, patrně proto, aby podnítil u příznivců a epigonů spekulace o místě svého narození a stavbu většího počtu bust a pomníků v soupeřících městech. ​
 +
 +První zřetelné stopy zanechal ještě politicky nevyzrálý Džibizmukin na moskevské univerzitě kolem roku 1987, kde v posluchárně aplikovaného marxismu-leninismu asistoval pedagogům držením kostky mýdla a žínky vedle umyvadla. Zde patrně nalezneme i prapříčiny jeho neobyčejné erudice v tomto politickém proudu, patrně ještě zdokonalované náročnými disputacemi ve chvílích, kdy si přednášející profesoři umývali prsty od křídy. Stopy zaschlé mýdlové pěny kolem nohou velikosti 36 jsou v posluchárně č. 139 patrny dodnes a o významných výročích tam bývají levicově smýšlejícími olivouny kladeny rudé karafiáty.
 +
 +=====  Srpova tragická smrt  =====
 +
 +Do programu [[Festival olivounské kultury 2005|Festivalu olivounské kultury v roce 2005]] byla zařazena i krátká diskuze s Voloďou Srpem. Jindy vysoce kvalitní prostřední [[Národní dům V. Čepeláka|Národního domu V. Čepeláka]] bylo krátkodobě postiženo rekonstrukcí a zejména otevřením 38,5 metrů hluboké šachtice, hloubené olivounskými dělníky k napojení kongresového centra na kolektorovou síť. Zhruba ve 20 hodin se do špatně překryté šachtice zřítil v sále již očekávaný JUDr. Srp. Do programu večera tak byl místo diskuze zahrnut olivounův pohřeb drcením.
 +
 +=====  Nehoda či úmysl? ​ =====
 +
 +Přes dramaturgickou vhodnost etnologicky pozoruhodného posledního rozloučení s olivounem neunikla náhlá smrt levicového předáka pochybnostem o úmyslném cizím zavinění. Zatímco většina médií přijala smrt olivunského komunistického funkcionáře spíše s nezájmem, levicový olivounský plátek Zelená záře prohlásil Srpovu smrt za následek cíleného atentátu západních centrál. ​   ​
 +
 +**Kategorie:​** [[Významní olivouni]]
srp.txt · Poslední úprava: 2015/08/06 10:55 autor: olivoun