Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
prace [2015/08/06 10:58]
olivoun
prace [2015/10/10 14:00] (aktuální)
olivoun
Řádek 20: Řádek 20:
 Moderní bádání vzneslo otázku, z jakého důvodu se [[Olivoun|olivouny]] - konajícími 98% světové práce - nezabýval Bedřich Engels ve svém díle Podíl práce na polidštění opice. Po odmítnutí teorie, že B. Engels byl sám olivounem a neměl tudíž potřebu rozebírat v traktátu své soukmenovce,​ zaměřilo se bádaní na sám rozsah práce. Dílo tak vrcholných ambicí, jimiž je ilustrování vývinu génia typu Leonarda da Vinci, Williama Shakespeara či Michala Davida z poskakujícího lidoopa prostřednictvím většinou postmoderních lidí nenáviděné činnosti (sloužící pouze k zajištění měsíční renty, jenž dovolí na ni o víkendových dnech opět zapomenout) zaráží středoškolským rozsahem svých několika stránek.  ​ Moderní bádání vzneslo otázku, z jakého důvodu se [[Olivoun|olivouny]] - konajícími 98% světové práce - nezabýval Bedřich Engels ve svém díle Podíl práce na polidštění opice. Po odmítnutí teorie, že B. Engels byl sám olivounem a neměl tudíž potřebu rozebírat v traktátu své soukmenovce,​ zaměřilo se bádaní na sám rozsah práce. Dílo tak vrcholných ambicí, jimiž je ilustrování vývinu génia typu Leonarda da Vinci, Williama Shakespeara či Michala Davida z poskakujícího lidoopa prostřednictvím většinou postmoderních lidí nenáviděné činnosti (sloužící pouze k zajištění měsíční renty, jenž dovolí na ni o víkendových dnech opět zapomenout) zaráží středoškolským rozsahem svých několika stránek.  ​
 Světlo světa tak uzřela odvážná hypotéza, že esej je pouze zlomkem mnohem rozsáhlejší práce, jejíž převážná část byla z nějakého důvodu autorem před veřejností utajena. Z korespondence s Karlem Marxem vyplývá, že další kapitoly knihy byly skutečně dopsány a celé dílo mělo přes 500 stránek, věnovaných složité argumentaci toho, jak práce dala vzniknout i olivounovi. Oprávněnou následnou námitku svých kozultantů,​ že co svět světem stojí, jsou olivouni těmi, kdo pracují, a lidé těmi, kdo se vyvíjejí, však již nedokázal odvrátit a východiskem mu bylo pouze kompletní potlačení olivounského elementu. Světlo světa tak uzřela odvážná hypotéza, že esej je pouze zlomkem mnohem rozsáhlejší práce, jejíž převážná část byla z nějakého důvodu autorem před veřejností utajena. Z korespondence s Karlem Marxem vyplývá, že další kapitoly knihy byly skutečně dopsány a celé dílo mělo přes 500 stránek, věnovaných složité argumentaci toho, jak práce dala vzniknout i olivounovi. Oprávněnou následnou námitku svých kozultantů,​ že co svět světem stojí, jsou olivouni těmi, kdo pracují, a lidé těmi, kdo se vyvíjejí, však již nedokázal odvrátit a východiskem mu bylo pouze kompletní potlačení olivounského elementu.
 +
 +=====  Olivounská práce v moderní kultuře ​ =====
 +
 +Téma práce a s ní související sociální útlak se staly jedním z hlavních motivů rozhlasové hry [[Kterak Kukuťin i potřetí nakopal lidem zadek]].
  
 **Kategorie:​** [[Filozofie]],​ [[Olivounská každodennost]] **Kategorie:​** [[Filozofie]],​ [[Olivounská každodennost]]
prace.txt · Poslední úprava: 2015/10/10 14:00 autor: olivoun