Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


olivounstina

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

olivounstina [2015/07/21 14:03] (aktuální)
olivoun vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Olivounština ======
  
 +**Olivounština** je jazykem [[olivoun|olivounů]]. Patří mezi tzv. [[jazyky huhnické]] spolu s [[násosáčtina|násosáčtinou]] a [[povolžská žvatlavština|povolžskou žvatlavštinou]]. Olivounština je psána písmem [[nudlina|nudlinou]],​ ve starověku a středověku bylo využíváno i písma [[plácala|plácaly]].
 +
 +=====  Moderní olivounština a veřejnost ​ =====
 +Snaha o porozumění potřebám olivounských pracovníků a především nutnost vysvětlit olivounům potřeby jejich pracovních strojů či nástrojů vedla vedení některých firem k aktivní účasti v projektu realizovaném [[Ústav olivounistiky FF UK|Ústavem olivounistiky FF UK]] nazvaným [[projekt Vstáváme s olivounštinou|Vstáváme s olivounštinou]]. Stravitelnou a zábavnou formou mají zájemci možnost naučit se některé užitečné výrazy a fráze. Zařazení do výuky na středních školách či možnost maturovat z olivounštiny zatím nicméně zůstavá v rovině neuskutečněného záměru. ​
 +
 +=====  Externí odkazy ​ =====
 +  * [[http://​www.olivouni.eu/​vstavame-s-olivounstinou.php|Výukový program Vstáváme s olivounštinou]]
 +
 +**Kategorie:​** [[Olivounistika (kategorie)|Olivounistika]],​ [[Lingvistika]]
olivounstina.txt · Poslední úprava: 2015/07/21 14:03 autor: olivoun