Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


olivounistika

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

olivounistika [2015/06/15 16:48]
olivoun vytvořeno
olivounistika [2015/07/16 16:41] (aktuální)
olivoun
Řádek 4: Řádek 4:
  
 =====  Vymezení oboru  ===== =====  Vymezení oboru  =====
-Předmětem zájmu olivounistiky je [[olivoun]],​ jeho biologický a sociální profil, ​ kultura a vztahy k okolnímu prostředí. Systematika oboru není dosud přesněji vypracována vzhledem k finančním podmínkám,​ které nutí jednotlivé odborníky věnovat se několika specializacím zároveň. ​+Předmětem zájmu olivounistiky je [[olivoun]],​ jeho biologický a sociální profil, kultura a vztahy k okolnímu prostředí. Systematika oboru není dosud přesněji vypracována vzhledem k finančním podmínkám,​ které nutí jednotlivé odborníky věnovat se několika specializacím zároveň. ​
  
 =====  Historie oboru  ===== =====  Historie oboru  =====
-Z hlediska historického nejedná se v případě olivounistiky o vědeckou disciplínu letitou. Zájem akademické obce lze s jistým zjednodušením položit k počátkům olivounského emancipačního hnutí závěrem 20. století, kdy se olivounům otevírá prostor pro rozvíjení kultury, ​ národního myšlení a volnočasových aktivit. S tím související ​se „vynoření se“ druhu Homo olivae z temnoty továrních hal a kotelen, uhelných a uranových dolů, obslužných prostorů vysokých pecí, maštalí, podhradních rumišť a subprostorů prefeudálních služebních osad, podnítilo i zájem odborníků z oborů primárně orientovaných na studium společnosti lidské – antropologů,​ etnologů, frenologů apod. +Z hlediska historického nejedná se v případě olivounistiky o vědeckou disciplínu letitou. Zájem akademické obce lze s jistým zjednodušením položit k počátkům olivounského emancipačního hnutí závěrem 20. století, kdy se olivounům otevírá prostor pro rozvíjení kultury, národního myšlení a volnočasových aktivit. S tím související ​ „vynoření se“ druhu Homo olivae z temnoty továrních hal a kotelen, uhelných a uranových dolů, obslužných prostorů vysokých pecí, maštalí, podhradních rumišť a subprostorů prefeudálních služebních osad, podnítilo i zájem odborníků z oborů primárně orientovaných na studium společnosti lidské – antropologů,​ etnologů, frenologů apod. 
 Suma získaných poznatků položila brzy základ ke konstituci olivounistiky jako samostatného vědeckého oboru. V České republice stalo se klíčovým momentem založení [[Ústav olivounistiky FF UK|Ústavu olivounistiky FF UK]] v roce 2003, který poskytl prostor k vědecké práci odborníkům různého vědeckého zaměření,​ pracujících do té doby na olivounistických tématech partikulárně. Suma získaných poznatků položila brzy základ ke konstituci olivounistiky jako samostatného vědeckého oboru. V České republice stalo se klíčovým momentem založení [[Ústav olivounistiky FF UK|Ústavu olivounistiky FF UK]] v roce 2003, který poskytl prostor k vědecké práci odborníkům různého vědeckého zaměření,​ pracujících do té doby na olivounistických tématech partikulárně.
  
-Osvěta a popularizace současné olivounistiky vázána je zejména na [[Mezinárodní den Olivounů]], uznávaný od roku 1975 a s ním spojený [[Festival olivounské kultury]]. V roce 2010 byla zprovozněna informační báze české i světové olivounistiky [[Olivouncyklopedie]].+Osvěta a popularizace současné olivounistiky vázána je zejména na [[Mezinárodní den olivounů]], uznávaný od roku 1975 a s ním spojený [[Festival olivounské kultury]]. V roce 2010 byla zprovozněna informační báze české i světové olivounistiky [[Olivouncyklopedie]].
  
 =====  Externí odkazy ​ ===== =====  Externí odkazy ​ =====
Řádek 16: Řádek 16:
  
 =====  Literatura ​ ===== =====  Literatura ​ =====
-//Fomín, T. 2007//: Výtvarné umění olivounského národa, In: Fomín, T. (ed.), Almanach FOK 2003-2007, Praha. 8-10.+  * //Fomín, T. 2007//: Výtvarné umění olivounského národa, In: Fomín, T. (ed.), Almanach FOK 2003-2007, Praha. 8-10
 +  * //Kos, L. (ed.) 2009//: Vitej! Učební pomůcka pro 5. a 6. třídu ZŠ a 1. ročník víceletých gymnázií, ​ Praha. 
 +  * //Roleček, H. 2007//: Jak vznikl Mezinárodní den Olivounů, In: Fomín, T. (ed.), Almanach FOK 2003-2007, Praha. 5-7.
  
-//Kos, L. (ed.) 2009//Vitej! Učební pomůcka pro 5. a 6. třídu ZŠ a 1. ročník víceletých gymnázií, ​ Praha. +**Kategorie:** [[Olivounistika ​(kategorie)|Olivounistika]]
-  +
-//Roleček, H. 2007//: Jak vznikl Mezinárodní den Olivounů, In: Fomín, T. (ed.), Almanach FOK 2003-2007, Praha. 5-7. +
- +
- +
- +
-[[Kategorie:​Olivounistika]]+
olivounistika.txt · Poslední úprava: 2015/07/16 16:41 autor: olivoun