Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mezinarodni_den_olivounu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mezinarodni_den_olivounu [2015/06/19 10:49]
olivoun vytvořeno
mezinarodni_den_olivounu [2015/07/16 14:39] (aktuální)
olivoun
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Mezinárodní den olivounů ====== ====== Mezinárodní den olivounů ======
  
-**Mezinárodní den Olivounů** (MDO) je významným olivounským dnem, připadajícím na 11. listopadu. ​+**Mezinárodní den olivounů** (MDO) je významným olivounským dnem, připadajícím na 11. listopadu. ​
  
 =====  Historie MDO  ===== =====  Historie MDO  =====
  
-MDO byl jako významný den vyhlášen na základě usnesení Valného shromáždní OSN ze dne 10.11.1975 v reakci olivounské pouliční nepokoje a otevřený dopis olivouna [[Paťlafťarch]]žádající zmírnění ​neúsnosných ​pracovních a životních podmínek olivounů. ​+MDO byl jako významný den vyhlášen na základě usnesení Valného shromáždění ​OSN ze dne 10. 11. 1975 v reakci ​na olivounské pouliční nepokoje a otevřený dopis olivouna [[Paťlafťarch|Paťlafťarcha]] žádající zmírnění ​neúnosných ​pracovních a životních podmínek olivounů. ​
  
-Původní požadavky olivounského hnutí z roku 1975, které artikuloval ​[[Paťlafťarch]], měly směřovat k omezení [[pracovní doba|pracovní doby]] z 24 resp. 25 hodin denně na maximálně 15 hodin. Jakkoliv vedl tlak pracujících olivounů z hlediska dějinného k převratnému přikývnutí olivounské svébytnosti ze strany jinak mlčící lidské většiny formou vyhlášení MDO, původně kritizované pracovní podmínky se ve skutečnosti změnily jen velmi málo. Členské státy OSN ani přes intenzivní nátlak této organizace neuvedly omezení v život a vůle ze strany jak soukromých společností,​ tak státem řízených ekonomik, byla zanedbatelná.+Původní požadavky olivounského hnutí z roku 1975, které artikuloval Paťlafťarch,​ měly směřovat k omezení [[pracovní doba|pracovní doby]] z 24 (resp. 25hodin denně na maximálně 15 hodin. Jakkoliv vedl tlak pracujících olivounů z hlediska dějinného k převratnému přikývnutí olivounské svébytnosti ze strany jinak mlčící lidské většiny formou vyhlášení MDO, původně kritizované pracovní podmínky se ve skutečnosti změnily jen velmi málo. Členské státy OSN ani přes intenzivní nátlak této organizace neuvedly omezení v život a vůle ze strany jak soukromých společností,​ tak státem řízených ekonomik, byla zanedbatelná.
  
 Až na nečetné výjimky privilegovaných olivounů, kteří se vymanili z pracovního procesu v prvovýrobě klientským vztahem k některému z majetnějších či mocnějších představitelů lidské společnosti (podobně jako privilegovaní otroci resp. eunuchové ve starověkém světě), zůstala v převážné míře pracovní norma 24 hodin zachována pouze s výjimkou oslav MDO a také svátku [[Klouzavý Hula|Klouzavého Hula]], kdy je absence v pracovní směně u olivounů do jisté míry tolerována.  ​ Až na nečetné výjimky privilegovaných olivounů, kteří se vymanili z pracovního procesu v prvovýrobě klientským vztahem k některému z majetnějších či mocnějších představitelů lidské společnosti (podobně jako privilegovaní otroci resp. eunuchové ve starověkém světě), zůstala v převážné míře pracovní norma 24 hodin zachována pouze s výjimkou oslav MDO a také svátku [[Klouzavý Hula|Klouzavého Hula]], kdy je absence v pracovní směně u olivounů do jisté míry tolerována.  ​
  
-Od roku 2003 je součástí oslav [[Festival|olivounské kultury]], spojující nenásilnou a populární formou vedenou osvětu s prezentací nejaktuálnějších výsledků bádání v oblasti [[olivounistika|olivounistiky]].+Od roku 2003 je součástí oslav [[Festival ​olivounské kultury|Festivalu ​olivounské kultury]], spojující nenásilnou a populární formou vedenou osvětu s prezentací nejaktuálnějších výsledků bádání v oblasti [[olivounistika|olivounistiky]].
  
 =====  Literatura ​ ===== =====  Literatura ​ =====
Řádek 17: Řádek 17:
 //Roleček, H. 2007//: Jak vznikl Mezinárodní den Olivounů, In: Fomín, T. (ed.), Almanach FOK 2003-2007, Praha. 5-7. //Roleček, H. 2007//: Jak vznikl Mezinárodní den Olivounů, In: Fomín, T. (ed.), Almanach FOK 2003-2007, Praha. 5-7.
  
-[[Kategorie:​Olivounistika]]+**Kategorie:** [[Olivounistika (kategorie|Olivounistika]]
mezinarodni_den_olivounu.txt · Poslední úprava: 2015/07/16 14:39 autor: olivoun