Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


kozicky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

kozicky [2015/06/23 11:40]
olivoun vytvořeno
kozicky [2015/07/16 14:27] (aktuální)
olivoun
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Kožičky ====== ====== Kožičky ======
  
-**Kožičky** jsou [[olivoun]]ská stolní hra. Hraje se pomocí dvou kostek ([[olivounština|olivounsky]] //​[[kož]]//​),​ dvou tyčinek (olivounsky //​[[ičky]]//​) a plátna vymezujícího herní plochu (olivounsky //​[[laťňan]]//​).+**Kožičky** jsou [[olivoun|olivounská]] stolní hra. Hraje se pomocí dvou kostek ([[olivounština|olivounsky]] //​[[kož]]//​),​ dvou tyčinek (olivounsky //​[[ičky]]//​) a plátna vymezujícího herní plochu (olivounsky //​[[laťňan]]//​).
  
 =====  Pravidla ​ ===== =====  Pravidla ​ =====
Řádek 9: Řádek 9:
 =====  Historie ​ ===== =====  Historie ​ =====
  
-{{:kozicky.jpg?​direct&​200|}}+[{{ :egypt.jpg?​direct&​200|Nástěnná výmalba hrobky faraónova úředníka a kněžího Kofhertita zachycující olivouny hrající kožičky. V hrobce se nacházela krom klasické výbavy zemřelého i slonovinová schránka s obsidiánovou sadou kožiček, aby si zesnulý mohl dopřávat rozkoš z jejich hraní i na onom světě. Gíza, Egypt.}}]
  
-Kožičková sada exotického dřeva ručně vyšívaného laťňanu ​majetku zámožných krumlovských olivounů z počátku dvacátého století.+Dle nálezů ​českých egyptologů ​hrobky v egyptské Gíze patřící úředníku ​kněžímu Kofhertitovi se určuje stáří kožiček minimálně na 5000 let. Kromě klasické výbavy zemřelého nalezli vědci v hrobce i slonovinovou schránku s obsidiánovou sadou kožiček sloužící k tomu, aby si zesnulý mohl dopřávat rozkoš z jejich hraní i na onom světě. Stěna hrobky byla navíc vyzdobena {{:​egypt.jpg?​linkonly|malbou}},​ která význam kožiček v životě Egypťanů jenom podtrhuje. Ze stylizovaných obličejů hráčů jasně vidíme, že se jedná o olivouny, a usuzujeme tak, že olivouni hráli důležitou roli u faraónova dvora.
  
-{{:​egypt.jpg?​direct&​200|}}+----
  
-Nástěnná výmalba hrobky faraónova úředníka a kněžího Kofhertita zachycující olivouny hrající kožičkyV hrobce se nacházela krom klasické výbavy zemřelého i slonovinová schránka s obsidiánovou sadou kožiček, ​aby si zesnulý mohl dopřávat rozkoš z jejich hraní i na onom světě. Gíza, Egypt.+[{{ :​iran.jpg?​direct&​200|Kresba z íránské kroniky z 12. století s názvem „Skupina mudrců přináší vladaři dary“Prostření mudřec drží pod paží luxusní verzi kožiček, ​určenou výhradně pro potěchu panovníkovu.}}]
  
-{{:​iran.jpg?​direct&​200|}}+Dalším exotickým svědectvím hraní kožiček je íránská kronika z 12. století, která obsahuje i {{:​iran.jpg?​linkonly|kresbu}} s názvem //Skupina mudrců přináší vladaři dary//, na které drží prostřední mudřec pod paží luxusní sadu kožiček, určenou výhradně pro potěchu panovníkovu. Bez zajímavosti také není nápis na oblouku nad postavami. Proč je text ve znění //Není jiného boha kromě Alláha a Mohammed je jeho prorok// psaný česky a v [[nudlina|nudlině]] dosud nevíme.
  
-Kresba z íránské kroniky z 12. století s názvem „Skupina mudrců přináší vladaři dary“. Prostření mudřec drží pod paží luxusní verzi kožiček, určenou výhradně pro potěchu panovníkovu.+----
  
-{{:​15.stoleti.jpg?​direct&​200|}}+[{{ :​15.stoleti.jpg?​direct&​200|Rytina z 15. století zachycující hru v kožičky mezi dámou a jejím olivounským pacholkem}}]
  
-Rytina ​z 15století ​zachycující ​hru v kožičky mezi dámou a jejím olivounským pacholkem+Do našeho prostředí pronikají kožičky ​zřejmě později, a to až v 15 století. Důkazem toho může být {{:​15.stoleti.jpg?​linkonly|rytina}} ve veřejnosti uzavřené části Betlémské kaple v Praze, na které vidíme ​hru v kožičky mezi dámou a jejím olivounským pacholkem. Z výrazu podruhovy tváře jasně čteme, kdo má v partii navrch.
  
-Dle nálezů českých egyptologů z hrobky v egyptské Gíze patřící úředníku a kněžímu Kofhertitovi se určuje stáří kožiček minimálně na 5000 let. Kromě klasické výbavy zemřelého nalezli vědci v hrobce i slonovinovou schránku s obsidiánovou sadou kožiček sloužící k tomu, aby si zesnulý mohl dopřávat rozkoš z jejich hraní i na onom světě. Stěna hrobky byla navíc vyzdobena {{:​egypt.jpg?​linkonly|malbou}},​ která význam kožiček v životě Egypťanů jenom podtrhuje. Ze stylizovaných obličejů hráčů jasně vidíme, že se jedná o olivouny, a usuzujeme tak, že olivouni hráli důležitou roli u faraónova dvora.+----
  
-Dalším exotickým svědectvím hraní kožiček je íránská kronika z 12. století, která obsahuje i {{:iran.jpg?linkonly|kresbu}} s názvem //Skupina mudrců přináší vladaři dary//, na které drží prostřední mudřec pod paží luxusní sadu kožiček, určenou výhradně pro potěchu panovníkovu. Bez zajímavosti také není nápis na oblouku nad postavami. Proč je text ve znění //Není jiného boha kromě Alláha ​Mohammed je jeho prorok// psaný ​česky a v [[nudlina|nudlině]] dosud nevíme. +[{{ :kozicky.jpg?direct&​200|Kožičková sada z exotického dřeva ​ručně vyšívaného laťňanu z majetku zámožných krumlovských olivounů z počátku dvacátého ​století.}}]
- +
-Do našeho prostředí pronikají kožičky zřejmě později, a to až v 15 století. ​Důkazem toho může být {{:​15.stoleti.jpg?​linkonly|rytina}} ve veřejnosti uzavřené části Betlémské kaple v Praze, na které vidíme hru v kožičky mezi dámou a jejím olivounským pacholkem. Z výrazu podruhovy tváře jasně čteme, kdo má v partii navrch.+
  
 Kožičky se nám dochovaly v prakticky nepozměněné podobě až do dnešních dní. Na začátku dvacátého století je majetní krumlovští olivouni hráli ze {{:​kozicky.jpg?​linkonly|sadou}} vyřezávanou z exotického dřeva a kvalitním ručně vyšívaným laťňanem. V současné době je však trh zaplaven lacinými kožičkami z Číny a vůbec mezi olivouny se používá ke hře všemožných předmětů,​ převážně z plastu. Kožičky se nám dochovaly v prakticky nepozměněné podobě až do dnešních dní. Na začátku dvacátého století je majetní krumlovští olivouni hráli ze {{:​kozicky.jpg?​linkonly|sadou}} vyřezávanou z exotického dřeva a kvalitním ručně vyšívaným laťňanem. V současné době je však trh zaplaven lacinými kožičkami z Číny a vůbec mezi olivouny se používá ke hře všemožných předmětů,​ převážně z plastu.
 +
 +----
  
 Vášnivými kožičkáři byli Puškin, Dumas mladší nebo Churchil. Podle nejnovějších rozborů bylo zřejmě původně používáno jako výborný laťňan i Turínské plátno. Vášnivými kožičkáři byli Puškin, Dumas mladší nebo Churchil. Podle nejnovějších rozborů bylo zřejmě původně používáno jako výborný laťňan i Turínské plátno.
  
  
-[[Kategorie:​Olivounská|každodennost]]+**Kategorie:** [[Olivounská každodennost]]
kozicky.txt · Poslední úprava: 2015/07/16 14:27 autor: olivoun