Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


jazyky_huhnicke

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

jazyky_huhnicke [2015/08/06 11:03] (aktuální)
olivoun vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Jazyky huhnické ======
  
 +**Jazyky huhnické** jsou jazykovou rodinou, z níž tradiční olivounská jazykověda odvozuje [[olivounština|olivounštinu]],​ [[násosáčtina|násosáčtinu]] a [[povolžská žvatlavština|povolžskou žvatlavštinu]]. Kromě olivounštiny jsou jazyky vesměs neprobádané a o identitě jejích nositelů stejně jako o přesném rozšíření těchto jazyků není známo mnoho informací. ​
 +
 +=====  Jednotlivé jazyky huhnické rodiny ​ =====
 +**[[Olivounština]]** je jazykem [[Olivoun|olivounů]]. Užitým písmem je [[nudlina]]. Jazyk je poměrně rozšířený,​ nevykazuje velké nářeční odlišnosti.
 +
 +**[[Povolžská žvatlavština]]** bývá situována do východní Evropy. Etnika hovořící tímto jazykem nejsou přesněji popsána, lze se setkat i s názorem, že se v případě tohoto jazyka jedná pouze o modifikovanou olivouštinu stepních olivounských pastevců fuňat.
 +
 +**[[Násosáčtina]]** je nejzáhadnějším z jazyků huhnické skupiny, formou spíše tradovanou než systematicky zachycovanou. Identita nositelů nebyla zkoumána, patrně pro celkovou odpudivost mluvčích.
 +
 +**Kategorie:​** [[Lingvistika]]
jazyky_huhnicke.txt · Poslední úprava: 2015/08/06 11:03 autor: olivoun